February 20, 2021
On the Role of Eddy Mixing in the Subtropical Ocean Circulation
Tongya Liu, Hsien-Wang Ou, Xiaohui Liu, et al.