July 16, 2023
Enhancing aromatics extraction by double salt ionic liquids: rational screening-valid...
Kunchi Xie, Jiahui Chen, Ruizhuan Wang, et al.