February 24, 2023
Flow behaviors of multi-scale bubbles with porous ceramic membrane distributors: Visu...
Zhenli Xiang, Chunyu Yin, Dongchuang Wan, et al.